ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Дневния център е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Услугите на Дневния център за деца с увреждания – Габрово се ползват от деца от Община Габрово на възраст от 3 до 18 години с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени.
По преценка на семейството, детето може да посещава Дневния център целодневно или почасово. В случаи, при които единият от родителите е личен асистент на детето си, то може да посещава Дневния център почасово, като ползва услугите на определени специалисти в зависимост от вида и степента на увреждане.
Капацитетът на социалната услуга е 40 деца.

Цели и задачи:

1. На първо място е интигрирането на децата с увреждания, социалната им адаптация и приобщаването им към съвременните условия на живот. Следващи, но не по-маловажни цели и задачи са:
2. Подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние на децата посредством физиотерапия и рехабилитация, психологическа подкрепа, езикова и говорна терапия, логопедични занимания, психотерапия – поведенческа и позитивна, специална педагогика, монтесори терапия, хиппотерапия
3. Придобиване на нови знания и умения
4. Изграждане на навици за справяне с дейностите от ежедневието
5. Прилагане на съвременни и иновативни методи на лечение
6. Интегриране в системата на масовите училища и детски градини с оглед пълноценна социална реализация. Тези цели ще бъдат постигнати чрез предлагане на алтернативни  форми на обучение – индивидуално, според потребностите и възможностите на клиентите и чрез групова работа въз основа на оценка на индивидуални умения.
7. Близък контакт със семействата на децата с увреждания, с цел синхронизиране на дейностите, свързани с възпитание и обучение на децата.
8. Оказване на съдействие на семействата на децата с увреждания при оформяне на кътове за децата в домовете им, създаване на безопасна среда в домашни условия, съветване и помощ при създаване на контакти на детето с увреждане с негови връстници
9. Осигуряване на постоянна и качествена грижа в предлаганата социална услуга „Дневен център за деца с увреждания”

Видове дейности

      1. Рехабилитация и физиотерапия    
      2. Психологична интервенция
      3. Логопедични занимания
      4. Педагогическо възпитание
      5.Свободни дейности:
Тук се включват занимания през свободното време от деня, прекаран в дневния център, като слушане на любима музика, рисуване, занимателни игри, разходки, екскурзии, лагери.
      6. Дейности, подпомагащи децата с увреждания при интегрирането им в масовите училища
Целта на екипа, работещ в дневния център е да се подпомага процеса на интеграция на  децата с  увреждания в паралелки на масовите училища или оказване на помощ в процеса на обучението им по индивидуални специализирани програми с ресурсни учители. Тези деца имат възможност да ползват допълнителни услуги на отделните специалисти в дневния център/компютърни занимания и образователни беседи и лекции/.
      7. Работа с родители
Един от основните приоритети на Дневен център за деца с увреждания е близкия контакт с родителите на децата с увреждания, оказване на психологическа подкрепа, мотивиране и обучение за работа със собствените им деца. За целта, освен индивидуалните срещи се провеждат и групови срещи и семейно-групови конференции. Всеки един от специалистите в Дневния център за деца и младежи с увреждания има готовност да информира и обучава семействата, но най-големи трудности и най-голяма нужда се наблюдават от психологичска гледна точка.
     8. Занимания по изкуствата – изобразително изкуство,музика, трудови дейности
     9. Културни мероприятия и масови изяви
     10. “Хиппотерапия”
Един път седмично през топлите месеци на годината, децата с увреждания посещават конна база. При хиппотерапията се търси изключително лечебният ефект от ездата.
Тя подобрява равновесието, координацията, мускулната сила, подвижността в ставите, намалява спастично повишения мускулен тонус чрез многопосочните ритмични импулси на конския гръб, които се предават върху седящия ездач. Общуването между ездач и кон създава единствена по рода си мотивация, психоемоционалният ефект е особено силно изразен при децата.
Лекар физиотерапевт определя за кое от децата е необходима и полезна тази терапия според вида на увреждане и съпътстващите заболявания.