Как да се справим с предизвикателствата на трудното поведение

На 08.04.2019 г. в Община Габрово се проведе обучение на тема „Как да се справим с предизвикателствата на трудното поведение”. Гост – лектор бе Питър Брейди, директор на благотворителна неправителствена организация „Дари надежда”. Организацията подкрепя деца и лица в неравностойно положение от България и Румъния. Идеята за организиране на обучението е на Светла Григорова – директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания. В него се включиха представители на социални услуги от град Габрово. Те имаха възможност да получат зания и насоки за работа за деца и лица с агресивно поведение, ползвайки опита на добре развита социална държава като Англия. От обратната връзка станя ясно, че наученото ще е полезно за ползотворната работа на услугите.