Посещение на ученици от ПГТ „Пенчо Семов” гр. Габрово

На 14.12.2018г., децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания посрещнаха ученици от 8 клас на ПГТ „Пенчо Семов” гр. Габрово. Идеята на тяхното гостуване беше да оцветят заедно Коледни картички. Всички се събраха, около масата и заедно направиха рисунките. По-големите помагаха и даваха идеи. Това обаче не беше всичко. От червени листи си направиха Коледни шапки. Разбира се отново с помощта на новите си приятели. От своя страна децата от Дневен център за деца и младежи с увреждания върнаха  жестта, като подариха Коледен подарък. Това беше пореден щастлив ден от Коледните празници.Всички участници в него бяха доволни.