Посещение от Комплекс Социални услуги гр. Смолян

Днес 21.06.2019г., на гости в Дневният център за деца и младежи с увреждания гостуваха Комплекс Социални услуги гр. Смолян. Целта и идеята на тяхното посещение бе обмяна на опит и запознаване отблизо с дейността и практиката на социалната услуга. Гостите разгледаха специализираните кабинети и се запознаха с екипа и децата от Дневният център за деца и младежи с увреждания. Срещата даде възможност да обогатим опита си с нови идеи и практики. Всички останаха доволни и получиха възможност за бъдещи ползотворни контакти.