Реализирани проекти


  1. По идея и проект, разработен от Фондация Грижи за деца с увреждания е създадена специализирана група за деца с увреждания в масова детска градина „Първи юни”, която функционира и в момента.

стойност 
дата 
получател 
 Стойността е отпусната на ЦДГ”Първи юни”
09.2002 г. 
ЦДГ „Първи юни” 

 


     2. Проект “Създаване на дневен център за рехабилитация на деца с церебрална парализа”

Партньор по проекта – Дом за медико-социални грижи за деца гр. Габрово
Центъра е изграден в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Габрово.

стойност 
дата 
получател 
17000 лв.
08.2004 г. 
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


      3. Проект “Интегриране на деца с увреждания в съвременното общество”

Целта на проекта е децата с увреждания да бъдат подготвени от специалисти за включване в масови училища и детски градини. От друга страна, на директорите и учителите от масовите образователни институции да бъде дадена актуална информация за специфичните потребности на тези деца.

стойност 
дата 
получател
 500 лв.
10.2004 г. 
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


     4. Проект “Равни на сцената на живота”

Първа част – включване на деца с увреждания в масови изяви.
Втора част – мотивационни тренинги за родители на деца с увреждания. Тренингите се проведоха с помощта на психолог в рамките на четири модула. Резултата бе повишаване на активността на родителите, системно включване на децата им с увреждания в дейности, организирани от Фондацията, преодоляване на чувството за вина и изолацията.

стойност 
дата 
получател
 2000 лв.
01.11.2005 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


  5. По проект на Фондацията през октомври 2006 г. бе открит Дневен център за деца и младежи с увреждания.

 Дневния център е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти.

стойност 
дата
получател
Стойността е отпусната от Фонд „Социално подпомагане” на Община Габрово
16.10.2006 г.
Община Габрово
Стойността се определя от МТСП за всяка съответна година 28.05.2007 г. Фондация Грижи за деца с увреждания

 


    8. Проект “Хиппотерапия”

стойност 
дата
получател
 1000 лв.
01.2008 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


    9. Проект „Кът за игра на открито и библиотека на родителя”

стойност 
дата
получател
 1000 лв.
02.2009 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


    10. Проект „Екскурзии в страната”

стойност 
дата 
получател 
 2000 лв.
05.2010 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


   11. Проект „Физиотерапия”

Проекта е финансиран от град Тун, Швейцария и е насочен към подобряване на двигателното състояние на децата с увреждания посредством работа с два апарата – Д`Арсонвал и Ултразвук.
    Д`Арсонвал се използва за предотвратяване и вазстановяване на труднозарастващи рани при продължително обездвижване. Има добър ефект при увреждане на периферни нерви и парези.
    Ултразвук се използва за лечение на опорно-двигателния апарат при болки и контрактури на ставите, за засилване на мускулатурата.
Процедурите се провеждат индивидуално, съобразно конкретните двигателни възможности на всяко дете и се прилагат с цел подобряване на равновесието и координацията на децата, регулиране на мускулния тонус, развитие и подобряване на фината моторика.

стойност 
дата 
получател 
 1100 лв.
2011 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания
800 лв. 2013 г. Фондация Грижи за деца с увреждания

 


    12. Планински поход

На 24.06.2012 г., по идея на Сдружение „Мечти и отбори България“ и съвместно с Фондация Грижи за деца с увреждания, се проведе еднодневен поход за деца с двигателни увреждания /на инвалидни колички/ от с. Източник до с. Боженци. Такава инициативи се проведе за пръв път в град Габрово и в нея бяхя включени три деца . Идеята е да се даде възможност на деца и възрастни с двигателни увреждания да участват в походи в планината, като се използват специални високопроходими колички „Жоалет“, произведени във Франция, с които се осигурава лесен достъп по планински пътеки.

 


    13. Проект „Сензорна терапия”

    Чрез използването на уреди за сензорна терапия – комплект за ароматерапия, кушетка-люлка, проектор Space, релаксираща музика, по специален начин ще се постигне добро възприятие и преработка на собствените възприятия,  ще се развият  тактилните усещания, свързани с всички други сетива като база за по добро функциониране на целия организъм и процесите на учене, разбиран и възпроизвеждане на информация. Стимулите подпомагат детето да работи активно и да изследва света, като така по този начин оформя една личността на детето.

стойност 
дата 
получател 
 1600 лв.
2014 г.
Фондация Грижи за деца с увреждания

 


    14. Партньорство на Фондация „Грижи за деца с увреждания”  на Национален алианс за социална отговорност по проект „Достоен и независим живот”

    Идеята на проекта е постепенно отпадане на бариерите пред хората с увреждания и повишаване на самооценката. Преодоляване на различията и насърчаване на правото на образование и трудова заетост. Фондация „Грижи за деца с увреждания” включи свои консултанти по проекта, които имаха възможност да присъстват на европийски форуми и да придобият опит в Белгия и Италия.