Аз израствам и мога с мама и татко

На 20.06.2017 г. бе отпразнувана една година от пребазиране на Дневен център за деца с увреждания в нова сграда, пригодена за нуждите на децата с множество кътове за индивидуална терапия, зали за групова работа и за провеждане на екипни и тематични срещи с родители. Мото на празникът бе „Аз израствам и мога с мама и татко”. Идеята бе да сплоти екипа и ползвателите на социалната услуга, които към настоящият момент са 46 деца и техните семейства. За целта бяха организирани забавни и креативни игри, в които взеха участие всички гости. Спортният характер на игрите бе причина за по-голямата мотивация за участие и взаимодействие между родител и дете. Мил жест на уважение към децата, родителите и екипа на Дневният център, бе изпратената торта от Николай Сираков – народен представител за област Габрово и Ива Кирова, които често посещават социалната услуга и общуват с децата. За всички денят бе изпълнен с много положителни емоции.

През месец октомври, Дневен центърза деца с увреждания ще навърши 11 години от разкриването си. През този период, услугите му са ползвани от близо 80 деца и техните семейства.