Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува

На 21.07.2019г., за трета поредна година в с. Кметовци се проведе Национален събор „Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува, на който с участие се включиха децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания – Фондация Грижи за деца с увреждания. Заедно с музикалния педагог Диана Кирева, те изпълниха групово песента „Снощи на герана бях”. Солово се представи Радка Христова с песента „Тръгна Станка за водица”. След музикалните изпълнения децата и младежите се включиха в организирани ателиета за рисуване и апликиране. Паралелно бяха изложени произведения изработени от децата и младежите със специални потребности.