„Гората на специалните деца“

В седмицата на гората деца и младежи от ДЦДМУ, заедно с деца със специални образователни потребности създадоха „Гората на специалните деца“. Всяко едно дете засади своето дръвче и остави визитната си картичка с която се характеризира. Събитието беше организирано от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, СК Равен старт 2020, Дирекция на природен парк“ Българка“ и Държавно горско стопанство.