Грамота „Най-добър приятел на детето“

Ръководството на Фондация Грижи за деца с увреждания, връчи грамоти за „най-добър приятел на детето“ на Радостина Андреева и Богдан Богданов, артисти в Държавен куклен театър Габрово с уважение към високия професионализъм, обичта и усмивките, които раздават на децата и толерантно отношение към децата със специални потребности.