Денят на толерантносттa

На 16.11.2017 г. децата от Дневен център за деца с увреждания отбелязаха „Денят на толерантността” съвместно с представители на Център за обществена подкрепа и деца от масови училища. Част от децата от Дневният център бяха съчинили тематична приказка„Необичайните приятели”, която бе прочетена от Виктория Нисторова и оценена от участниците в празника. Проведена бе викторина с въпроси и награди и накрая всички заедно апликираха дървото на толерантността с есенни листа с думи, които характеризират толерантността.