Денят на Христианското семейство

На 21.11.2017г. децата от Дневен център за деца с увреждания отбелязаха „Денят на Христианското семейство”заедно с представители на „Български червен кръст”. Младежите запознаха децата със същността на празника и заедно направиха картички, в които апликираха самостоятелно своите семейства. Празника завърши с почерпка, която включваше традиционната питка, танци и усмивки по лицата на децата.