Конкурс за детска рисунка – „С очите си видях бедата”

На 01.06.2017г., в галерия „Христо Цокев” се проведе награждаване от проведения общински кръг на международен конкурс за детска рисунка на тема – „ С очите си видях бедата”, в който участваха и част от децата на Дневния център. Това са : Кубрат Кръстев с първо място във възрастова група от 6 – 9 години, Боян Христов с първо място във възрастова група от 10-14 години, Ивелин Граматиков и Виктория Нисторова с второ място във възрастова група от 10 – 14 години и Радка Христова с трето място в същата възрастова група. Децата бяха много развълнувани и щастливи от получените грамоти и подаръци.