Лекция за агресията

С настъпването на новата година в Дневния център възобновихме нашите тематични срещи. Първата тема беше свързана с агресията. Децата и младежите активно участваха в беседата и споделиха истории от живота си.