Награда за дългогодишна дейност

На европейската конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване”, проведена на 14.06.2018г., г-жа Светла Григорова бе отличена с наградата на Национален алианс за социална отговорност за личен принос в развитието на националните партньорства и социалните услуги за дългогодишната си дейност в социалната сфера. Наградата връчи Люк Зелдерло – генерален секретар на EASPD / Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания/.