Обучение на тема „Развитие на екип“ с Питър Брейди

На 10.12.2019г., представителите на всички социални услуги в град Габрово имаха възможност да участват в обучение на тема „Развитие на екип”. Презентаторите от Англия – Питър Брейди и неговите асистентки поднесоха информация, която би могла да е в помощ на мениджърите и служителите в социалната сфера при екипна работа с потребителите. Обсъдиха се казуси, които се оказа,че имат сходен характер, както в Англия, така и в България. Това е второто обучение, което Питър Брейди провежда в град Габрово, като идеята е да има и последващи такива по теми, актуални за екипите на социални услуги. Благодарим за гостоприемството на ЦОП SOS Детски селища – Габрово, които ни предоставиха залата си и на преводача – Тони Янкабакова.