Посещение на Дневен център за деца и младежи с увреждания от студенти, специалност „Социални дейности” при Технически университет – Габрово

На 13.09.2018 г., на гости в Дневен център за деца и младежи с увреждания бяха студенти от първи курс, специалност „Социални дейности” при Технически университет – Габрово. Целта на посещението бе учебна практика и запознаване отблизо с характера и същността на социалната услуга. Светла Григорова – директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания, ги запозна с историята му и с услугите, които се предлагат на потребителите. Студентите имаха възможност да разгледат специализираните кабинети и да се срещнат и поговорят със специалистите, които полагат грижи за децата и младежите с увреждания