Посещение на Дневен център за деца и младежи с увреждания от студенти, специалност „Социални дейности” при Технически университет – Габрово

На 05.04.2019 г., на посещение в Дневен център за деца и младежи с увреждания бяха студенти от първи и втори курс, специалност „Социални дейности” при Технически университет – гр.Габрово. Целта на посещението бе учебна практика и запознаване отблизо с характера и същността на социалната услуга. Г-жа Светла Григорова – директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания, ги запозна с историята му и с услугите, които се предлагат на потребителите. Студентите имаха възможност да разгледат специализираните кабинети и да се срещнат и поговорят със специалистите, които полагат грижи за децата и младежите с увреждания.