Посещение от студенти при Технически университет гр. Габрово

На 04.12.2019г., на посещение в Дневен център за деца и младежи с увреждания бяха студенти от първи курс, специалност „Социални дейности“ при Технически университет гр. Габрово. Целта на посещението бе да се запознаят отблизо с характера и същността на социалната услуга. Г-жа Светла Григорова – директор на Дневния център и една от социалните работнички Десислава Василева ги запознаха с историята и услугите, които се предлагат на потребителите. Студентите имаха и възможността да разгледат специализираните кабинети и да се срещнат и поговорят със специалистите, които полагат грижи за децата и младежите с увреждания.

The gallery was not found!