Празник на Дневен център за деца и младежи с увреждания

На 26.06.2018г., Дневния център за деца и младежи с увреждания отпразнува две години от пребазирането си в новата, по-голяма и пригодена за нуждите на децата сграда. Гости на събитието бяха родителите на децата, за които беше организирана програма, специално подготвена за тях. Стартът бе даден от детето Виктория Нисторова, която прочете благодарствено писмо от името на всички деца към персонала на Дневния център. Писмото беше изключително емоционално и по думите на Виктория в него се казва самата истина. Програмата продължи с музикалния педагог г-жа Диана Кирева и част от децата, които изпълниха песните: „Дневен център”, „Жълтото цвете” и „Светофара”. Социалният работник Десислава Василева влезе в ролята на водещ, като чрез въпроси помогна на децата облечени като индианци да обяснят своят бит и култура, с цел формиране на толерантност към различните народи. Тържеството продължи с игра за опазване на защитените видове (растения), като децата показаха знания за билките и за обичая „Еньовден”. Проведе се и игра: „Покажи правилния знак” с нея децата показаха според възможностите си умения и знания за растенията и опазването на природата от хората. Тържеството продължи с разновидност на играта с кегли, организирана от психолога Силвия Плачкова, в която се включиха всички. Финалната игра бе проведена от музикалния педагог г-жа Диана Кирева. Родителите бяха поканени да се участват в нея за да подкрепят децата си. Играта стана много емоционална, като целта й беше да се разпознават български хора и основните народни инструменти като звук. Всички много се забавляваха, но и едновременно с това получиха знания за традициите на народа си.

Естествено, като всяко тържество, празникът завърши с музика и танци.