Ранна диагностика за откриване на туберколоза

По повод зачестилите случаи на туберколоза в град Габрово, днес 20.03.2017 г. в Дневен център за деца с увреждания бяха проведени диагностични изследвания за ранно откриване на туберколоза чрез тест Манту на децата и екипът на социалната услуга. Профилактиката бе инициирана от „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово“ ЕООД – гр. Габрово.