Студентска практика

Днес 02.03.2017г. в Дневния Център за деца с увреждания бяха студентите от първи и втори курс на Технически Университет гр. Габрово, специалност „Социални дейности“ с преподавател – Пламен Колев. Директорката г-жа Григорова и социалният работник Десислава Василева ги запознаха със създаването на Дневният Център дейностите и отговорностите, които се полагат за децата с увреждания.

Накрая всички заедно направиха обиколка на Центъра, като разгледаха специализираните кабинети и се срещнаха със специалистите, които се грижат за по-доброто здраве на децата.