Учебна практика

На 31.01.2017г на посещение в Дневен Център за деца с увреждания бяха първокурсници студенти специалност „Социални дейности“ от Технически Университет гр Габрово с преподавател – Пламен Колев, които направиха своята учебна практика. Нашият социален работник Десислава Василева ги запозна с отговорностите, които биха имали в бъдеще и в това как протича един ден на децата в Дневния Център.